Αρχική Σελίδα    |    Εταιρία    |    Γυαλιά Οράσεως    |    Γυαλιά Ηλίου    |    Φακοί Επαφής    |    Ακουστικά Βαρηκοίας    |    Παθήσεις    |    Ταμεία    |    Επικοινωνία
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΣΚΕΛΕΤΟΣ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ
ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ
ΕΚΠΤΩΣΗ
Δ.Ε.Η.
55 €
Δικό τους τιμολόγιο
102,66 €
-
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
50 €
-
-
-
Ε.Ο.Δ.Ε.Α.Π.
Σκελετός+ κρύσταλλα 250 €- 310 €
Σκελετός+ κρύσταλλα 120 €- 180 €
120 € Άμεσα
103 € Έμμεσα
-
Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.
74 €
Δικό τους τιμολόγιο
103 €
10%
Τ.Υ.Δ.Ε.
Σκελετός 110 € + κρύσταλλα 110 €
Διπλοεστιακά 350 €
145 €
10%
Τ.Π.Δ.Π.
64,56 €
64,56 €
96,85 €
15%
Ο.Π.Α.Δ.
Σκελετός + κρύσταλλα 50 €
(Για Η/Υ 123,25 €)
Θεραπευτικοί 200 €
-
Εθνική Ασφαλιστική
103,89 €
Zeiss Uropal
Άνω των 5 βαθμών ζευγάρι 155,83 €
-
Ο.Α.Ε.Ε. - Τ.Α.Ε.
44,02 €
29,35 €
73,37 €
-
Τ.Σ.Ε.Υ.Π.
165 €
165 €
104 €
20%
Τ.Σ.Α.Υ. Υγειονομικοί
Σκελετός+κρύσταλλα 100 €
Πάθηση κερατοειδούς 100 €
-
Τ.Α.Ε.Κ. Κληρικοί
Σκελετός+κρύσταλλα 50 €
-
-
Τ.Ε.Α.Π.Α.Λ.Π.
Λιμενεργάτες
Όπως ΙΚΑ
-
Οίκος Ναύτου
35 €
Δικό τους τιμολόγιο
Άνω των 7 βαθμών 48 €
Θεραπευτικοί 48 €
-
Πολεμικό Ναυτικό
Σκελετός+κρύσταλλα 125 € (άμεσα)
Σκελετός+κρύσταλλα 88 € (έμμεσα)
-
-
Ξενοδοχουπάλληλοι
Τ.Α.Ξ.Υ.
Όπως Ι.Κ.Α.
-
Ο.Γ.Α.
Σκελετός+κρύσταλλα 490 €
-
-
Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.
(ΕΛΤΑ-ΟΣΕ-ΤΑΠΟΤΕ)
50 €
Δικό τους τιμολόγιο
-
-
Σ.Ο.Λ.
Ορκωτοί Λογιστές
80 €
150 €
-
-
Πανεπιστημιακή Λέσχη
14,67 €
8,80 €
29,35 €
-
Ε.Τ.Α.Α.
Συμβολαιογράφοι
250 €
Zeiss
176,08 €
10%
I.K.A. - E.T.A.M.
Γυαλιά έως 7 βαθμούς 90 € - Γυαλιά άνω των 7 βαθμών 114 €. Διπλοεστιακά άνω των 40 ετών 155 €
Κρύσταλλα ασφαλείας για παιδιά 113 € - Φακοί επαφής 59 € έκαστος.
Τ.Υ.Υ.Α.Τ.
Αγροτική Τράπεζα
73,77 €
Δικός τους τιμοκατάλογος
102,71 €
Κρυστ. 16%
Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
Εθνική Τράπεζα
46 €
Δικός τους τιμοκατάλογος
65 €
-
Τ.Α.Π.Σ.Τ.Ε.
Τράπεζα Ελλάδος
73,40 €
Δικός τους τιμοκατάλογος
(Κρυστ.-Πολυεστ.-Διπλοεστ.)
88 €
-
Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.
Εμπορική Τράπεζα
93,96 €
Δικός τους τιμοκατάλογος
132 €
10%
Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.
Πίστεως-Γενικής
American Express
175 €
Δικός τους τιμοκατάλογος
175 €
-
T.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
Μηχανικοί
Σκελετός+Κρύσταλλα 100 €
-
10%
Ίωνος Δραγούμη 43   |   Θεσσαλονίκη   |   Τηλ/Fax: 2310 553.276
Λεωφ. Ελευθερίας   |   Φίλυρο   |   Τηλ: 2310 677.307